iDEAL C2C aanbieders

Een C2C-aanbieder maakt het mogelijk om een iDEAL-betaling tussen twee consumenten te faciliteren. De iDEAL-betaling wordt overgemaakt op de IBAN van de C2C-aanbieder. De C2C-aanbieder boekt het geld binnen de overeengekomen termijn naar de IBAN van de begunstigde consument.

Klik hier voor de informatie om C2C-aanbieder iDEAL te worden
C2C aanbieders

De volgende organisaties hebben een certificaatovereenkomst iDEAL voor de rol van C2C-aanbieder

Veelgestelde vragen

Waaraan moet onze organisatie voldoen om iDEAL partner (Issuer, Acquirer, CPSP of C2C-aanbieder) te worden?

Uw instelling komt in aanmerking indien u geregistreerd bent als betaaldienstverlener in het register van een Europese toezichthouder (bijv. De Nederlandsche Bank; DNB). Daarnaast moet uw organisatie voldoen aan de toelatingseisen die Currence heeft gesteld aan de rol (IssuerAcquirerCPSP of C2C-aanbieder) die uw instelling wilt vervullen.

Op onze informatiepagina voor nieuwe Scheme Partners van iDEAL, iDIN of Incassomachtigen, treft u onder stap één ‘Aanvraag certificering Scheme Partner’ de benodigde informatie en documentatie aan hoe uw instelling Licentie- of Certificaathouder of een Geaccrediteerde Partij kan worden.