iDEAL Privacy & Cookiestatement

iDEAL is een online betaalmethode waarmee je, bijvoorbeeld na het plaatsen van een bestelling bij een webshop of het scannen van een QR-code op een factuur, een betaling (hierna: de “iDEAL-betaling”) kunt doen via jouw eigen bank, betaalinstelling of elektronischgeldinstelling (hierna: de “betaaldienstverlener”).  
 
Als je iDEAL-betalingen verricht, dan worden persoonsgegevens van jou verwerkt. Bij iDEAL betalingen is jouw betaaldienstverlener verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook andere partijen die betrokken zijn bij de betaling zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de betaaldienstverlener van de persoon of organisatie waar je het geld naar overmaakt. Wij verwijzen graag naar het privacy statement van deze betaaldienstverleners (en andere partijen) voor informatie over hoe zij jouw persoonsgegevens verwerken.  
 
Voor iDEAL betalingen verwerkt Currence iDEAL B.V. (“Currence” of “wij”), gevestigd aan Omval 300 te Amsterdam (KvK registratienummer: 3428168), jouw persoonsgegevens als verwerker voor jouw betaaldienstverlener en andere genoemde partijen.  
 
In dit Privacy & Cookie Statement worden onderwerpen met betrekking tot de verwerkingen waarvoor Currence verantwoordelijk is nader toegelicht. 

Verwerking van persoonsgegevens: categorieën, doeleinden en wettelijke grondslagen 

Currence is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens: 
- wanneer je de website www.ideal.nl bezoekt  
- wanneer je contact met Currence opneemt. 

In sommige gevallen worden daarnaast persoonsgegevens aangemaakt, bijvoorbeeld om je te kunnen herkennen. Daarover lees je hieronder meer.  

Bezoek van de website www.ideal.nl 

Currence verzamelt en verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens als je de website www.ideal.nl bezoekt: 

technische informatie over de apparatuur die wordt gebruikt om de website te bezoeken, zoals het IP-adres, het MAC-adres en de gebruikte software en, afhankelijk van de ingestelde browsercookie voorkeuren, het surfgedrag op website(s) van Currence. Ook verzamelt Currence informatie over de manier waarop je de website gebruikt, om te begrijpen of de website goed werkt en duidelijk is, en informatie over duur en tijd van het bezoek op de website; en 

browsercookies: voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door gebruik van browsercookies verwijzen wij naar Browsercookies. 

Currence verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang dat Currence erbij heeft om de website(s) goed te laten functioneren en bezoekersstatistieken te bekijken. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de impact op jouw privacy minimaal en acceptabel is. Currence evalueert dit periodiek. 

Als je contact met Currence opneemt 

In Jouw rechten is beschreven wanneer je contact kunt opnemen met Currence (en wanneer met jouw betaaldienstverlener). Als je contact opneemt met Currence via www.ideal.nl, verwerkt Currence de volgende categorieën (persoons)gegevens: de informatie die je verstrekt bij het invullen van een contactformulier, waaronder jouw naam, e-mailadres, IBAN, de naam van het bedrijf waaraan jouw betaling was gericht, de naam van de betaaldienstverlener waar je de betaalrekening hebt waarmee de iDEAL betaling is verricht, de URL van de website, het 16-cijferige iDEAL transactienummer, de datum van de transactie, de tijd van de transactie, het bedrag en een (eventuele) toelichting bij de vraag. 

Currence verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om vragen die worden gesteld via het contactformulier op de website te kunnen beantwoorden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Currence deelt jouw persoonsgegevens in beginsel alleen met derden als dat noodzakelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (IT-)leveranciers die het mogelijk maken om persoonsgegevens op te slaan, e-mails te versturen of te ontvangen, in het kader van fraudebestrijding of bij het nemen van beveiligingsmaatregelen. We hebben met onze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens om deze op een veilige en betrouwbare manier te laten plaatsvinden.  

Jouw rechten 

Je hebt het recht om: 
- inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt; 
- jouw persoonsgegevens te laten wijzigen als die niet langer juist zijn; 
- jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, als blijkt dat het niet (langer) noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens te bewaren; 
- bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
- de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld zolang wij jouw verwijderingsverzoek beoordelen of als jouw persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld; en 
- jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij waar het gaat om persoonsgegevens die met jouw toestemming worden verwerkt of voor de uitvoering van een overeenkomst waar jij partij bij bent. 

Hieronder is nader beschreven hoe je deze rechten kunt uitoefenen. 

Indienen van jouw verzoek 

Je kunt verzoeken ten aanzien van persoonsgegevens die wij verwerken als je website(s) van Currence bezoekt direct aan Currence richten. Je vindt onze contactgegevens hier. 

Wil je gebruikmaken van jouw rechten ten aanzien van andere persoonsgegevens? Neem dan contact op met je betaaldienstverlener. Heeft je betaaldienstverlener aanvullende gegevens nodig? Dan neemt je betaaldienstverlener contact met ons op. 

Ben je ontevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw verzoek behandelen? Dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”), gevestigd aan de Prins Clauslaan 60, 2995 AJ Den Haag. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bewaartermijnen 

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden, tenzij het bewaren van deze gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  

Contactformulier: De persoonsgegevens uit een ingevuld contactformulier blijven maximaal zes maanden bewaard, te rekenen vanaf de dag van afhandeling van de vraag of het verzoek. 

Bezoek van website(s): De bewaartermijnen van de persoonsgegevens die via browsercookies worden verzameld zijn in Browsercookies beschreven. 

Als het noodzakelijk is om persoonsgegevens langer te bewaren nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, kan hiervoor door Currence een zogenaamde ‘hold notice’ worden afgegeven. Met een hold notice kan de bewaartermijn worden verlengd als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van een geschil of lopend serviceverzoek. Deze persoonsgegevens hoeven tot de verlengde bewaartermijn is verstreken niet te worden geanonimiseerd dan wel verwijderd. 

Browsercookies 

Een browsercookie is, zoals ook in Verwerking van persoonsgegevens toegelicht, een klein gegevensbestand dat op jouw browser wordt bewaard. Hiermee wordt je de volgende keer dat je dat apparaat gebruikt herkend. Op de website www.ideal.nl gebruiken wij alleen browsercookies om het gebruik van de website mogelijk te maken (de “functionele browsercookies”) en om inzicht te verkrijgen in jouw bezoek aan de website (de “analytische browsercookies”). Deze browsercookies hebben weinig tot geen impact op jouw privacy. Wij gebruiken geen commerciële browsercookies van derden. De website vertoont geen advertenties. Hieronder vind je een overzicht van de browsercookies die wij gebruiken op de website.  

Functionele browsercookies
 

Functionele browsercookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Wij gebruiken deze browsercookies bijvoorbeeld om jouw wensen over het gebruik van browsercookies te onthouden. Functionele browsercookies kun je niet uitschakelen. 

De functionele browsercookies die wij gebruiken:  

SESSION_ID 


Wij gebruiken Session id-browsercookies om de door jou tijdens jouw bezoek gemaakte keuzes (bijvoorbeeld het datumfilter bij de kerncijfers (https://www.ideal.nl/actueel/kerncijfers/ideal-betalingen/)) te kunnen onthouden. De Session id-browsercookies worden geplaatst door ons eigen Content Management Systeem en na afloop van jouw bezoek verwijderd. 

eucookieconsent 


Hiermee geef je toestemming om cookies te plaatsen. Deze cookie wordt 6 maanden bewaard. 

Analytische browsercookies  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt een analytisch browsercookie geplaatst. Het browsercookie onthoudt bij jouw volgende bezoek of je de website al eerder bezocht hebt. Het doel van het browsercookie is enkel om inzicht te krijgen in de hoeveelheid websitebezoekers en de manier waarop onze website wordt gebruikt. Hierbij wordt technische informatie verzameld over de apparatuur die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Met behulp van de gegevens kan de indeling, inhoud en werking van onze website beter worden afgestemd op het gedrag van onze websitebezoekers. 

De analytische browsercookies voor iDEAL:  

_pk_id.6.cf48, pk_ref.6.cf48, _pk_ses.6.cf48  


Dit zijn browsercookies die worden gebruikt om de website te verbeteren door bezoekersstatistieken te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan de gebruiksduur. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of de website aansluit bij de verwachting van de bezoeker. Deze cookies worden 6 maanden bewaard (met uitzondering van _pk_ses.6.cf48 welke bewaard wordt tot het einde van de sessie). 

Beveiligingsmaatregelen 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Deze beveiligingsmaatregelen zijn er onder meer op gericht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging en verstrekking, en omvatten, onder andere, het volgende: 

- het versleutelen van jouw persoonsgegevens (encryptie); 
- het gebruikmaken van toegangsbeheer, dat regelmatig wordt herzien; 
- het gebruikmaken van logging; en 
- het classificeren en monitoren van IT-beveiligingsrisico’s. 

Wijzigingen van het Privacy & Cookie Statement 

Het is mogelijk dat wij dit Privacy & Cookie Statement in de loop van de tijd wijzigen. We raden je daarom aan om dit regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2023. 

Vragen en contactgegevens 

Als je vragen hebt over dit Privacy & Cookie Statement, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je een verzoek wilt indienen ter uitvoering van jouw privacy rechten of wanneer je andere privacy gerelateerde vragen hebt, kun je contact opnemen met onze Data Protection Officer via privacy@currence.nl.  

Je kunt ons ook een brief sturen op het volgende adres: 

Currence iDEAL B.V.
T.a.v. Data Protection Officer
Postbus 95301
1090 HH Amsterdam.

Onze Data Protection Officer handelt jouw vraag zo spoedig mogelijk af en informeert je over de manier waarop en de termijnen waarbinnen deze wordt afgehandeld.