iDEAL Code of Conduct

De afgelopen decennia heeft iDEAL zich diep geworteld in het dagelijks leven van bijna de gehele Nederlandse bevolking. Met meer dan een miljard transacties per jaar en een platform dat door bijna 100% van de Nederlanders wordt gebruikt, is iDEAL een groot succes gebleken. Dit succes is te danken aan onze innovatieve aard, onze ondernemersgeest en het vertrouwen dat onze stakeholders in ons hebben gesteld. 

Om dit vertrouwen te blijven verdienen en behouden, is het van essentieel belang dat we ons houden aan de hoogste ethische normen en betrouwbaar handelen. Het naleven van onze ethische normen betekent handelen op een manier die niet alleen wettelijk, maar ook moreel correct is. 

We tonen onze integriteit wanneer we betrouwbaar de juiste ethische keuzes maken, telkens weer. Onze nieuwe gedragscode is gecentreerd rond onze kernwaarden en omschrijft het gedrag dat we van elkaar en iedereen die met ons samenwerkt verwachten.

iDEAL Code of Conduct

Download onze Code of Conduct hier