Consumentenvoorwaarden iDEAL in3

Als je een product koopt (de Aankoop) bij een verkoper (de Winkel), maak je afspraken met die Winkel. Die afspraken tussen jou en de Winkel staan niet in dit document.

Neem met vragen contact met ons op via het contactformulier

In dit document staan enkel de afspraken die jij maakt met ons. Wij zijn iDEAL in3. iDEAL in3 is de naam van de betaalmethode die wordt aangeboden door In3 NL B.V. Wij zijn statutair gevestigd aan de Meerenakkerweg 1a, 5652 AR in Eindhoven. In3 NL B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59234784. Het btw-nummer van In3 NL B.V. is NL853381082B01.

Met iDEAL in3 is het mogelijk om je Aankoop in drie gelijke termijnen te betalen:

- De eerste termijn betaal je direct bij de Aankoop;
- De tweede termijn betaal je uiterlijk 30 dagen later;
- De derde termijn betaal je uiterlijk 60 dagen later.

Je kunt alleen voor betaling met iDEAL in3 kiezen als de Winkel afspraken heeft gemaakt met ons om onze betaalmethode te mogen aanbieden.

Als je bij jouw Aankoop kiest voor betalen met iDEAL in3, dan maak je de volgende afspraken met ons:

1. Je Aankoop

Doordat je de Aankoop doet bij de Winkel, krijgt de Winkel op jou een vordering (de Vordering). De Winkel stuurt je een factuur of geeft je een aankoopbon.

Op de Aankoop zijn de voorwaarden van toepassing die je afspreekt met de Winkel.

In het bestelproces van de Winkel kun je ervoor kiezen om via iDEAL in3 te betalen. Indien je hiervoor kiest, doe je een aanvraag bij iDEAL in3 (de Aanvraag). In deze Consumentvoorwaarden maak je aanvullende afspraken met ons over de betaalmethode die je gebruikt voor de Aankoop.

2. Jouw Aanvraag

Doordat je een aanvraag doet bij ons, iDEAL in3, verklaar je als volgt:

- bezorgadres en je factuuradres zijn in Nederland en zijn geen postbus of servicepunt;
- je bent 18 jaar of ouder en bevoegd om de Aankoop te maken (handelingsbekwaam);
- je bent niet failliet verklaard of onder curatele of bewind gesteld, en er is ook geen schuldsaneringsregeling op jou van toepassing. Daarnaast is ook geen aanvraag ingediend hiervoor; en
- alle (persoons)gegevens die je aan de Winkel of aan ons (hebt) verstrekt, zijn juist en volledig. Daarnaast zal je de betalingen verrichten vanaf jouw rekening.

Als je de Aanvraag indient, verzoek je ons om de (betaal)overeenkomst tussen jou en ons direct uit te voeren als we jouw Aanvraag goedkeuren.

3. Beoordeling van de Aanvraag door iDEAL in3

Nadat wij je Aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij je Aanvraag.

Als we jouw Aanvraag afwijzen, laten we jou dat weten. Wij hoeven daarbij niet te vermelden waarom we de Aanvraag afwijzen. Als we je Aanvraag afwijzen en je dan toch de Aankoop wil doen, moet je een andere manier vinden om aan de Winkel te betalen.

Bij de beoordeling van de Aanvraag, toetsten we ook jouw kredietwaardigheid. Wij doen dat geautomatiseerd. Zie de privacyverklaring onder deze link voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens door iDEAL in3.

4. Als iDEAL in3 de Aanvraag goedkeurt

Als wij je Aanvraag goedkeuren, dan laten wij jou dat weten. Wij mogen aan onze goedkeuring bepaalde voorwaarden verbinden. Als er specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan laten wij jou dat weten.

Als we je Aanvraag goedkeuren, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en ons (iDEAL in3). Deze Consumentvoorwaarden zijn een onderdeel van die overeenkomst. Je kunt deze Consumentvoorwaarden altijd opzoeken op de website van iDEAL in3 en gemakkelijk opslaan als PDF of nog een keer (gratis) bij ons opvragen. Jouw overeenkomst met ons eindigt vanzelf als het totale uitstaande bedrag door jou is voldaan.

Als we de Aanvraag goedkeuren, betekent dat niet dat jouw kredietwaardigheid goed is. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw kredietwaardigheid. Je moet dus zelf beoordelen of betalen met iDEAL in3 bij jouw situatie en de Aankoop past en of je de Termijnen (zoals hierna gedefinieerd) echt kunt betalen. Als je denkt dat je de Termijnen (misschien) niet kunt betalen, dien je iDEAL in3 niet aan te vragen.

5. Als je je bedenkt

Als de Aanvraag nog niet door ons is goedgekeurd en je toch niet gebruik wil maken van iDEAL in3, kun je de Aanvraag intrekken door de Aankoop af te breken en de eerste Termijn niet aan ons te betalen.

Als de Aanvraag al door ons is goedgekeurd, je de eerste Termijn al hebt betaald en je iDEAL in3 toch niet wil gebruiken, mag je altijd direct het volledige bedrag voldoen aan iDEAL in3. Jouw overeenkomst met ons eindigt dan.

Als je de Aankoop wil herroepen, staat in artikel 8 hierna hoe je dat kunt doen.

6. Overdracht aan iDEAL in3

Als we je Aanvraag goedkeuren, moet je de Vordering aan iDEAL in3 betalen. Dat gebeurt door een cessie van de Vordering (een overdracht van de Vordering) door de Winkel aan iDEAL in3. Je ontvangt mededeling van deze cessie.

7. Drie termijnen

Om gebruik te maken van iDEAL in3, spreek je met ons af dat je niet meer in een keer de gehele Vordering bij de Aankoop hoeft te betalen.

In plaats daarvan verkrijgen wij drie vorderingen (Termijnen) op jou die samen even groot zijn als de Vordering. De eerste Termijn moet je direct betalen bij de Aankoop. De tweede Termijn betaal je uiterlijk 30 dagen later. De derde Termijn betaal je uiterlijk 60 dagen na de Aankoop. Je betaalt geen rente of kosten.

De Vordering wordt achtergesteld bij de Termijnen en je spreekt af dat je de Vordering zal betalen door betaling van de Termijnen. Steeds als je een Termijn betaalt, gaat de Vordering net als de Termijn met het betaalde bedrag omlaag. Dit gaat net zo lang door tot er geen Termijnen en Vordering meer over zijn. Als je dus alle Termijnen op tijd betaalt, krijg je nooit meer te maken met de Vordering en heb je aan jouw betalingsverplichting voldaan.

8. Retours

Als je de Aankoop retour wil sturen of wil herroepen, dien je contact op te nemen met de Winkel.

Zolang de Winkel je retour niet goedkeurt, blijf je verplicht om ons op tijd en volledig te betalen.

Als je de Aankoop (geheel of gedeeltelijk) retour stuurt en de Winkel je retour goedkeurt, dan worden de Vordering en de Termijnen verlaagd met het retourbedrag. Voor zover de tweede en derde Termijn nog uitstaan, worden die Termijnen in de volgende volgorde verlaagd: eerst de derde Termijn en dan de tweede Termijn.

Wanneer het retourbedrag groter is dan de nog uitstaande Termijnen, krijg je het overschot terug van ons op de bankrekening van waar je de eerste Termijn hebt betaald. Als we niet weten van welke bankrekening je de eerste Termijn hebt betaald, dan laten we jou dat weten en zullen we jou instructies geven over hoe je jouw bankrekening aan ons kunt doorgeven. Als je jouw bankrekening volgens de instructies aan ons hebt doorgegeven, dan storten we het overschot terug op die bankrekening.

9. Hoe je moet en mag betalen

Je mag altijd zonder bijkomende kosten de resterende Termijnen eerder betalen.

Je bent verplicht om de resterende Termijnen eerder te betalen als we daarom verzoeken. Wij mogen dat bijvoorbeeld verzoeken als er onjuistheden stonden in je Aanvraag of als we dat moeten doen op grond van de wet, andere regels of instructies van toezichthouders.

Je kunt de Termijnen en de Vordering alleen nog maar aan ons betalen via: (i) de betaallink die je voor dat doel van ons ontvangt, (ii) de betaalknop in onze App, of (iii) door andere specifieke instructies van ons te volgen.

De persoon die de eerste Termijn aan ons betaalt, heeft de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.2. met ons gesloten en is verantwoordelijk voor de tijdige betalingen van de tweede en derde Termijn. Als je de eerste Termijn voor iemand anders hebt betaald of wanneer je de eerste Termijn door iemand anders laat betalen, dan ben je naast die andere persoon volledig verantwoordelijk voor de betalingen van de tweede en derde Termijn.

10. Als je niet of te laat betaalt

De datum waarop wij jouw betaling ontvangen op onze bankrekening, geldt als de datum van betaling. Je dient dus zelf rekening te houden met de eventuele verwerkingstijd van banken. Indien je te laat betaalt, komt de vertraging voor jouw rekening en risico.

Als je niet op tijd betaalt, zullen wij jou een herinnering en/of ingebrekestelling sturen met een nieuwe betaaltermijn. Als je nog steeds niet hebt betaald nadat die betaaltermijn is verstreken, dan kunnen wij bijvoorbeeld een incassobureau inschakelen. Wanneer we een incassobureau inschakelen om de openstaande bedragen te innen, dan kun je onder meer te maken krijgen met wettelijke incassokosten.

Als je na 60 dagen niet alle Termijnen hebt betaald, staat er nog steeds een bedrag open. De Vordering en de nog niet betaalde Termijnen bestaan dan nog steeds. Als je het open bedrag betaalt onder de Termijnen, gaat de Vordering met hetzelfde bedrag omlaag totdat de Vordering volledig is voldaan.

11. Communicatie en klachten

Als je vragen of berichten hebt voor ons, kun je die per email versturen naar support@in3.ideal.nl  Je kunt ons ook bellen via 088-3993399

Je kunt jouw eventuele klacht ook indienen via het Europese ODR platform.

Met vragen, klachten of andere berichten over de Aankoop of de aflevering ervan, kun je niet terecht bij iDEAL in3. Daarvoor moet je contact opnemen met de Winkel.

Als jouw adres of emailadres wijzigt, moet je dat direct aan ons laten weten. Doe je dat niet, dan weten we niet dat je een ander (email)adres hebt en blijven wij uitgaan van het oude. Als je daardoor berichten van ons niet of te laat ontvangt, komt dat voor jouw rekening en risico.

Wij zijn bevoegd om elektronisch met je te communiceren. Berichten kunnen ook per e-mail of via jouw account in onze in3 App worden verstuurd. We communiceren met jou in het Nederlands en jouw overeenkomst met ons wordt dan ook in het Nederlands gesloten.

12. Informatie

Als de informatie die je aan de Winkel of ons (hebt) verstrekt, onjuist of onvolledig is, ben je aansprakelijk voor alle schade die we daar eventueel door lijden.

Wij mogen altijd nadere informatie opvragen in verband met de uitvoering van wet- en regelgeving. Je moet alle door ons opgevraagde informatie direct bij ons aanleveren.

13. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt, tenzij de schade op grond van dwingend recht voor onze rekening komt.

Als wij aansprakelijk zijn voor schade die je lijdt, zijn wij alleen aansprakelijk voor direct geleden verlies. Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen of vertragingsschade.

14. Overdracht aan Aion Bank SA/NV

Wij dragen de Vordering en de Termijnen over aan Aion Bank SA/NV. Dat gebeurt door cessie door iDEAL in3 aan Aion Bank SA/NV. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie. De privacyverklaring van Aion Bank SA/NV kun je hier vinden: https://aion.eu/en/privacy-policy.

Deze cessie verandert niets aan artikel 9.3 hierboven. Je kunt de Termijnen nog steeds alleen nog maar betalen aan iDEAL in3, via: (i) de betaallink die je voor dat doel van ons ontvangt, (ii) de betaalknop in onze App, of (iii) door andere specifieke instructies van ons te volgen.

15. Nederlands recht en Nederlandse rechter

Het Nederlandse recht is van toepassing op jouw overeenkomst met ons en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.

De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met jouw overeenkomst met ons en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.