Nederlandse versie  English version 

iDeal.

Betalen van je aankopen op internet.

Gewoon met internet-bankieren van je eigen bank.

Nieuwe versie iDEAL geschikt voor grensoverschrijdende eurobetalingen

Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA) waar we straks overal op dezelfde manier kunnen betalen. SEPA, Single Euro Payments Area, omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Monaco. Om te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks overal op dezelfde manier plaatsvinden, komen er nieuwe standaarden in het betalingsverkeer voor het rekeningnummer en betaalmiddelen. Voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen worden straks de SEPA Credit Transfer (overschrijving) en de SEPA Direct Debit (incasso) gebruikt.


iDEAL is een betaalstandaard en moet daarom ook worden aangepast. Nu nog maakt iDEAL gebruik van de Nederlandse binnenlandse overboeking. Om iDEAL straks ook voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen te kunnen gebruiken, is de iDEAL betaalstandaard aangepast.


Om voor u de overgang naar een nieuwe versie van iDEAL soepel te laten verlopen, hebben wij de veranderingen voor u op een rijtje gezet.

Nieuwe iDEAL release versie 3.3

De komende jaren gaan consumenten en bedrijven gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number). Het is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit het huidige bankrekeningnummer. Om betalingen met iDEAL ook volgens de nieuwe regels te kunnen ontvangen en betalen, is de iDEAL betaalstandaard aangepast.

Veranderingen in de nieuwe iDEAL versie

De nieuwe iDEAL versie kent twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige versie:


Belangrijke wijziging in het iDEAL veld voor het ordernummer (PurchaseID)

Vanaf 1 november 2012 worden bepaalde speciale tekens (zoals bijvoorbeeld #, &, @ en spatie) in het iDEAL veld voor het ordernummer (de PurchaseID) niet meer ondersteund. Gebruikt u toch deze speciale tekens dan worden ze automatisch verwijderd. Dit is het gevolg van de verplichte invoering bij iDEAL van de standaard Europese overboeking (SEPA Credit Transfer) per 1 november 2012.


Vanaf 1 november 2012 worden deze speciale tekens ook niet meer ondersteund in de iDEAL velden voor de handelsnaam (Merchant Trade Name) en de omschrijving (Description). Net als bij het ordernummer worden bepaalde speciale tekens automatisch uit deze velden verwijderd.

Wat betekent dit voor u als iDEAL acceptant?

Indien u ongeoorloofde speciale tekens in uw ordernummer (PuchaseID) gebruikt dan ziet u in iDEAL berichten en op bankafschriften een ander ordernummer dan u oorspronkelijk hebt opgegeven. Het vergelijken en controleren van iDEAL betalingen op basis van ordernummers kan daardoor mislukken.

Vooral wanneer u de opgegeven ordernummers (PurchaseID’s) in uw boekhouding geautomatiseerd vergelijkt en controleert en u gebruikt speciale tekens in uw ordernummers, dan moet u de samenstelling van die ordernummers vóór 1 november 2012 aanpassen.

Vanaf 1 november 2012 worden alleen de volgende tekens doorgegeven bij iDEAL transacties:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ' +

Let op, met name deze speciale tekens worden niet meer ondersteund: €, $, #, &, %, @, *, underscore (_) en spatie.

Voor meer informatie over aanbevolen aanpassingen in de iDEAL velden voor het ordernummer, de handelsnaam en de omschrijving kunt u contact opnemen met uw iDEAL contractpartij, uw bank of uw Payment Service Provider.

Let op

Als acceptant of (Collecterende) Payment Service Provider moest u per 1 augustus 2013 uw eigen betaalsystemen hebben omgezet naar de nieuwe iDEAL versie. Mocht u nog niet zijn overgestapt dan kunt u na 1 februari 2014 geen iDEAL transacties meer aanleveren. Dat betekent dat het voor uw klanten niet meer mogelijk is om vanaf 1 februari 2014 bij u met iDEAL te betalen. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact op met uw bank om over te gaan naar de nieuwe iDEAL versie.

iDEAL Merchant Integratie Gids – Overzicht van wijzigingen document

Wanneer u iDEAL als betaalmiddel op uw website wilt aanbieden dan doet u dat volgens de technische specificaties van uw contractpartij. Deze technische specificaties staan weergegeven in de Merchant Integratie Gids (MIG). Om u alvast een idee te geven van de wijzingen in de iDEAL betaalstandaard is een overzicht van wijzigingen document opgesteld. In dit samenvattingsdocument staan de belangrijkste wijzigingen beschreven tussen de huidige MIG en de MIG voor de nieuwe versie van iDEAL. De uitgebreide Merchant Intergratie Gids kunt u bij uw bank opvragen.